Přihlášení:


Úmysly

Mše svaté v Bludově - květen 2024
1 St Za bratra Josefa Dokoupila a živou rodinu Dokoupilovu a Turkovu
3 Za + Marii Škopovou a živou a + rodinu Adámkovu a Šajovu
5 Ne Za + Josefa a Emilii Brokešovy a za živou a + rodinu
6 Po ---
8 St Za + Stanislava Balíka, manželku a živou rodinu
10 Za + manžele Holinkovy a duše v očistci
12 Ne Za + Hedviku Bankovou, manžela, rodiče a živou rodinu
13 Po Za + sourozence Najmamovy
15 St Za + Emanuela a Pavlu Kašparovy a duše v očistci
17 Za + manžele Pregetovy a živou rodinu
19 Ne SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - Za + Františku Hrochovou, manžela a rodiče z obou stran
20 Po Za + Marii Danielovou a rodiče z obou stran
22 St Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
24 Za manželství, za děti a za živou a + rodinu
26 Ne Za + P. Hynka Wiesnera
27 Po ---
29 St Za + manžela Jaroslava Snášela a za živou rodinu Snášelovu
30 Čt BOŽÍ TĚLO - Za + Aloise Kotvana, živou rodinu a duše v očistci
31 Za + Františka Matury a živou rodinu
Webmaster: Jan Pavlík; email: jan.mat.pavlik@gmail.com